Regionální databáze

V regionálních databázích je možno vyhledat informace o regionálních osobnostech, záznamy regionálních článků, informace o fondu regionálních knih, periodik a památek okresu Havlíčkův Brod.

Pro uživatele jsou rovněž k dispozici databáze Historie Havlíčkobrodska, Staré tisky a Tisky 19. století, které vznikají ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod a Státním okresním archivem Havlíčkův Brod.

Databáze regionálních osobností

Památky Havlíčkobrodska (celý seznam)
Databáze zaměřená na památky regionu.

Historie Havlíčkobrodska (celý seznam)
Databáze vzniká ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod a Státním okresním archivem Havlíčkův Brod.

Staré tisky (celý seznam)
Přehled starých tisků ve vlastnictvíi Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod. Sestavila Krajská knihovna Vysočiny.

Tisky 19. století (celý seznam)
Přehled tisků 19. století ve vlastnictví Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod. Sestavila Krajská knihovna Vysočiny.

Regionální bibliografie Kraje Vysočina

Bibliografie je vždy rozdělena na dvě části. V první části jsou obsaženy tituly knih, které knihovna získala jako povinné výtisky, ve druhé části jsou záznamy regionálních publikací, které byly do knihovny nakoupeny. Bibliografie je vybavena autorským rejstříkem a byla vydána pouze v elektronické podobě.