Regionální databáze

V regionálních databázích je možné vyhledat informace o regionálních osobnostech, památkách a dějinách okresu Havlíčkův Brod nebo historických fondech Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, Městského muzea v Polné a Muzea Vysočiny Jihlava

V jednotlivých databázích je možné vyhledávat prostřednictvím on-line katalogu Krajské knihovny Vysočiny po nastavení výběru požadované databáze.
Podrobnější návod na vyhledávání

Databáze regionálních osobností
Informace o více než 3 000 regionálních osobností s možností vyhledat významná výročí v konkrétním roce (kalendárium).

Památky Havlíčkobrodska
Databáze zaměřená na památky regionu, obsahuje přes 3000 záznamů.

Historie Havlíčkobrodska
Databáze vzniká ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod a Státním okresním archivem Havlíčkův Brod. Obsahuje přes 6 000 záznamů článků z historických periodik a tisků.

Staré tisky (do r. 1800)
Databáze obsahuje přes 800 záznamů starých tisků ve vlastnictví Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, Muzea Vysočiny Jihlava a Městského muzea v Polné.

Tisky 19. století
Přes 2 800 záznamů tisků 19. století ve vlastnictví Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod a Muzea Vysočiny Jihlava