Digitální knihovny

Kramerius logo Kramerius

Kramerius je katalog historických fondů českých knihoven, který obsahuje digitalizované dokumenty tisků a rukopisů vzniklých po roce 1800.

Digitální knihovna Kramerius5

logo Kraje Vysočina DIGI – digitalizovaná historie Kraje Vysočina

Manuscriptorium

Manuscriptorium je katalog historických fondů českých knihoven, který obsahuje digitalizované dokumenty tisků a rukopisů vzniklých do roku 1800. Nejkvalitnější snímky jsou dostupné ve studovně.

Zpřístupnění děl nedostupných na trhu

Krajská knihovna Vysočiny uzavřela s Národní knihovnou smlouvu na využívání Národní digitální knihovny pro díla nedostupná na trhu, registrovaní uživatelé tak nyní mohou z domova studovat plné texty digitalizovaných dokumentů (knih, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky do roku 1989 (později až do roku 2007, periodika do roku 2009).

Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a nejsou dostupné na trhu (včetně případných dalších vydání, i upravených). Kromě toho Národní digitální knihovna (https://ndk.cz) obsahuje plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné. Služba je poskytována na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S.

Služba je registrovaným uživatelům Krajské knihovny Vysočiny poskytována zdarma prostřednictvím vzdáleného přístupu po odsouhlasení všeobecných podmínek pro poskytování služby a přihlášení. Umožňuje vyhledání a online čtení dokumentů, zakazuje zhotovení jakékoliv digitální nebo tiskové kopie. Dokumenty se zobrazí po volbě “Díla nedostupná na trhu,” označeny jsou oranžovým zámkem.

Více informací – https://dnnt.nkp.cz/

Vzdálený přístup

NÁVOD pro přihlášení do Národní digitální knihovny