Den válečných veteránů 2019

Krajská knihovna Vysočiny se zapojuje do sbírky ke Dni válečných veteránů. Kasička s máky je umístěna na Oddělení pro dospělé čtenáře. Účastnit sbírky se můžete od 1. do 14. 11. 2019.

Den válečných veteránů 2019

Vlčí máky znovu ve všech krajích!

Je na nás, aby se na jejich příběhy nezapomnělo.

V rámci sbírky vybíráme prostředky na nahrávání vzpomínek veteránů a dalších hrdinů do archivu
Paměti národa. Každý, kdo přispěje, získá vlčí mák – symbol Dne válečných veteránů.

Paměť národa je veřejně dostupný archiv vzpomínek pamětníků. Obsahuje přes 9 500 svědectví, audio a video nahrávky, fotografie. Z Paměti národa vycházejí všechny další projekty organizace Post Bellum ~ rozhlasové a televizní pořady, knihy, výstavy, vzdělávací programy pro základní a střední školy.

11. listopadu 1918 byla podpisem příměří ukončena první světová válka. Je to den věnovaný památce válečných veteránů – slaví se celosvětově jako Den veteránů nebo Den vzpomínek.

Vlčí mák symbolem veteránů už od konce první světové války. Máky v té době pokrývaly hroby padlých na západní frontě. Připnutím jeho symbolického květu si lidé připomínají hrdinství vojáků a jejich oběti.

„Rádi bychom kampaní všem československým válečným veteránům poděkovali, vyjádřili úctu a zároveň – s pomocí veřejnosti – přispěli k tomu, abychom mohli pro archiv Paměť národa zaznamenat vzpomínky těch, kteří ještě ve sbírce nejsou,“ vysvětluje záměr sbírky provozní ředitel Post Bellum Jan Polouček.

Více na www.denveteranu.cz   /   www.postbellum.cz / www.pametnaroda.cz


← Zpět na přehled