Univerzita volného času

Cyklus přednášek k výročí Karla Havlíčka Borovského

Vážení a milí posluchači Univerzity volného času a příznivci celoživotního vzdělávání,
připravili jsme pro Vás ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod nové přednášky oboru Dějiny Havlíčkobrodska!

V letošním roce si připomínáme dvojí kulaté výročí spojené s osobností Karla Havlíčka Borovského. Pro Univerzitu volného času měli odborníci z havlíčkobrodského muzea připraven cyklus přednášek, který by mapoval rozličné nuance života a díla velké osobnosti, život, myšlení a politiku 19. století, i Havlíčkův posmrtný život.

Jelikož i historici vykazují v jistých dobách určitou míru flexibility (to jsou jejich vlastní slova :-)), rozhodli se, že se pokusí kvůli stávající situaci zpřístupnit posluchačům některé přednášky alespoň skrz obrazovku. Začínáme představením oslav roku Karla Havlíčka Borovského, na které budou navazovat dvě přednášky nyní v květnu a na podzim pak celý cyklus snad již v běžném režimu v neběžném prostředí nové krajské knihovny.

1. přednáška:
Mgr. Michal Kamp: Oslavy Karla Havlíčka v roce 2021
volně přístupná zde: https://youtu.be/L3GCq1czLmQ

2. přednáška:
Mgr. Michal Kamp: Politické názory KHB
přístupná od 5. 5. zde: https://youtu.be/44sokCXcVh8

3. přednáška:
Mgr. Alena Jindrová: Karel Havlíček Borovský a českožidovské hnutí
přístupná od 12.5. zdehttps://youtu.be/aUxuj0oXHYQ

V ZIMNÍM SEMESTRU 2021/2022 (září – prosinec 2021) se můžete těšit mj. na další přednášky Mgr. Michala Kampa k odkazu a idealizaci Havlíčkovy osobnosti, Mgr. Aleny Jindrové k literárně historickým aspektům Havlíčkovy doby a jeho moderní recepce či PhDr. Miloše Tajovského k majetkovým poměrům Havlíčkovy rodiny.


← Zpět na přehled