Po škole!

Milí čtenáři,
zůstaňte Po škole!

Jak na to?
Pedagogové Gymnázia Havlíčkův Brod připravili výborný cyklus on-line přednášek a nás těší, že můžeme být jeho partnery. Projekt je určen všem, kteří si v komplikovaných časech izolací a uzávěr chtějí zpestřit čtvrteční dubnové a květnové podvečery. Startujeme už 8. dubna v 17.30! Heslo: Myšlením proti trudomyslnosti! Přijďte všichni, vždyť zůstat po škole bylo vždycky do jisté míry prestižní.

Na jaké přednášky se můžete těšit?

8. 4. 2021
Mgr. Libor Toman
Řvoucí 20. léta v USA
Dvacátá léta v USA bývají spojována především s rozvojem konzumní společnosti a fenoménem volné zábavy. Ve skutečnosti byla tato doba plná napětí, konfliktů a nesnášenlivosti. Nárůst rasismu spojený s masovou podporou Ku Klux Klanu, masové porušování zákonů a organizovaná zločinnost související se zavedením prohibice či finanční excesy na newyorské burze – to vše patří k Roaring twenties stejně tak jako večírky popisované v knize Francise Scotta Fitzgeralda Velký Gatsby.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGE3MmQ2MGItYTVhNS00YzMwLWJjYzYtZjBhMWZiZGE3MGE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22217f80c7-8f48-4f0f-8f4f-8e1976d87e46%22%2c%22Oid%22%3a%22b847f687-5024-4c35-a1ce-95eeb0e531b6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

15. 4. 2021
Mgr. Daniel Koráb
Vincent van Gogh – Hvězdná noc (Příběh obrazu, malíře a jedné noci)
Vincentův roční pobyt v léčebně Saint-Paul-de-Mausole u Saint-Remy (1889 – 1890). V této době vznikla slavná „Hvězdná noc“. Jak se léčil, maloval, vše prožíval a co všechno se dá uvidět v noci skrze okénko ústavu, se dozvíte v této přednášce.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODA2MzIwZGQtOThlMC00ZmZmLWIwMDUtN2RjNjZjY2YyZjhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22217f80c7-8f48-4f0f-8f4f-8e1976d87e46%22%2c%22Oid%22%3a%22b847f687-5024-4c35-a1ce-95eeb0e531b6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

22. 4. 2021
Mgr. Zuzana Šimůnková, Maria Šimůnková
Umělá inteligence – hrozba nebo naděje?
Ochutnávka z historie a současného využití umělé inteligence.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjcxN2E1MTYtNGYwZi00NjM0LWFlZWEtNTkzMTIzZmQ4ZjQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22217f80c7-8f48-4f0f-8f4f-8e1976d87e46%22%2c%22Oid%22%3a%22b847f687-5024-4c35-a1ce-95eeb0e531b6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

29. 4. 2021
Mgr. Tereza Lorencová
Kvantová teleportace
Kvantová fyzika popisuje chování těch nejmenších částic, z kterých je složen celý náš Vesmír. V tomto exotickém mikrosvětě není téměř nic nemožné, ani teleportace. V přednášce se dozvíte, jak kvantová teorie vznikla, jaké jsou její nejdůležitější závěry o vlastnostech elementárních částic a na jakém principu funguje kvantová teleportace.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGE4OWFkN2QtYmJjNi00ZjUxLWJlMDUtOWYwZmQ3OTViN2Vm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22217f80c7-8f48-4f0f-8f4f-8e1976d87e46%22%2c%22Oid%22%3a%22b847f687-5024-4c35-a1ce-95eeb0e531b6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

6. 5. 2021
Mgr. Aleš Říman
Uhrančivé i mrazivé nápady čtenáře detektivek
O terapii smyšleným mordem obklopeným živoucími postavami, o detektivkách teoreticky bezúhonných, leč obtěžkaných vzkazy mezi řádky, o tom, kterak Škvorecký et Zábrana fecerunt ioculum, o tom, že entertainment a dobrá literatura jedno jest, tedy o zločinech a Zločinech ve vybraných dílech Josefa Škvoreckého.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGQ2NDlmMzctNThmOS00M2VmLTgzZmYtNDhmOTA4ZmY3M2Q1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22217f80c7-8f48-4f0f-8f4f-8e1976d87e46%22%2c%22Oid%22%3a%22b847f687-5024-4c35-a1ce-95eeb0e531b6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

13. 5. 2021
Mgr. Jiří Rojka
Paradoxy nekonečna
O tom, kde se nekonečno v matematice vzalo, jak mu rozuměli naši předci a jak se dá, či nedá nekonečno měřit.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTNhMGEzYjAtYTIzMi00MDVjLWI2NTgtYjFiYTA4MWU2Yzdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22217f80c7-8f48-4f0f-8f4f-8e1976d87e46%22%2c%22Oid%22%3a%22b847f687-5024-4c35-a1ce-95eeb0e531b6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

20. 5. 2021
Mgr. Marek Chvátal
Kraj, kde končí chleba a začíná kamení aneb Po čem tu na Havlíčkobrodsku šlapeme
O tom, jaké kameny tvoří okolí Havlíčkova Brodu, kde se vzaly a k čemu jsou. Pokusíme se o srozumitelný výklad geologie širšího okolí města bez obtížné odborné terminologie.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzVlNmM1ZWItM2Y4NS00ZDRmLWFmOTQtMzQ4M2Y1MzFhM2M2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22217f80c7-8f48-4f0f-8f4f-8e1976d87e46%22%2c%22Oid%22%3a%22b847f687-5024-4c35-a1ce-95eeb0e531b6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

27. 5. 2021
PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.
Příběh evropské vzdělanosti
Jaký je rozdíl mezi vzdělaností a nevzdělaností, svobodou a nesvobodou? Jak to souvisí a s fanatiky a konspirátory všech druhů a vyznání? Příběh evropské vzdělanosti vyprávěný na pomezí filozofie a pedagogiky nabízí inspirativní odpovědi na uvedené otázky.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2NmMGNiYzgtY2ViNi00OTkyLTliMDItZjM0ZTMyYmY5NDhh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22217f80c7-8f48-4f0f-8f4f-8e1976d87e46%22%2c%22Oid%22%3a%22b847f687-5024-4c35-a1ce-95eeb0e531b6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Více informací na: http://www.ghb.cz/view.php?nazevclanku=zusta%C5%88te-s-nami-po-skole&cisloclanku=2021040001
Po škole – plakát ke stažení (pdf)
Po škole – tisková zpráva

 


← Zpět na přehled