Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme? – ZRUŠENO

Z důvodu vládních nařízení – zrušeno!
Beseda s Gen. Ing. Andorem Šándorem Andor Šándor

Beseda generála Ing. Andora Šándora, bývalého šéfa vojenské zpravodajské služby České armády, který je klíčovým znalcem v oblasti bezpečnostní politiky státu a rovněž mimořádným odborníkem na oblast bezpečnosti v mezinárodním měřítku. V Československu působil ve vedení generálního štábu armády. Poté, v letech 2001 a 2002, byl náčelníkem Vojenské zpravodajské služby, vojenské rozvědky, jež byla později začleněna do Vojenského zpravodajství. Od roku 2003 působí jako poradce a analytik v oblasti bezpečnosti, věnuje se otázkám terorismu, bezpečnosti a krizového managementu Je také autorem knih Jak přežít nejen teroristický útok, Čeká nás pohroma? a Planeta Země, kruté místo k žití.

Andor Šándor – generál v záloze (v letech 2001 a 2002 byl náčelníkem Vojenské zpravodajské služby ČR s hodností generál) a bezpečnostní poradce, který se věnuje otázkám terorismu, bezpečnosti a krizového managementu.

Knihy Andora Šándora jsou dostupné v našem knihovním fondu.

Vstupné 100 Kč

Kontakt: Mgr. Kateřina Sadílková / sadilkova@kkvysociny.cz / 569 400 494


← Zpět na přehled