Alfabet, Česká moderní architektura

Náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů, Mgr. Roman Fabeš, a Czech Architecture Week Vás srdečně zvou na křest publikace ALFABET, ČESKÁ MODERNÍ ARCHITEKTURA, s přednáškou hlavního editora, prof. Vladimíra Šlapety.

Přehlídka českých ikon architektury v průběhu století a jejich odkaz na architektonické dědictví Kraje Vysočina. Fakta a souvislosti.
Na akci se můžete zaregistrovat prostřednictvím webového formuláře.

Křest knihy Alfabet

Vladimír Šlapeta

Profesor VUT v Brně a ČVUT v Praze se narodil a vyrostl v Olomouci a vystudoval architekturu na ČVUT v Praze. Po krátké praxi v Ostravě působil v letech 1973–91 jako vedoucí oddělení architektury NTM v Praze. Po sametové revoluci se stal děkanem FA ČVUT v Praze (1991–97 a 2003–06) a poté i FA VUT v Brně (2006–10) a byl hostujícím profesorem TU Tallin, MSA Münster, Univerzity Lublaň, UFGRS v Porto Alegre a TU Krakov.

Absolvoval delší studijní pobyty v Německu (Wisenschaftskolleg zu Berlin), Holandsku (TU Delft), Kanadě (Centre canadien d’ architecture Montreal), USA (Fulbright-Masaryk Scholarship – Cooper Union, NY) a v Polsku (Muzeum architektury Wroclaw). Je členem Akademie der Künste v Berlíně, komise UIA-UNESCO pro architektonické vzdělání v Paříži, vědecké komise ICOMOS 20. století a čestným členem Královské společnosti britských architektů RIBA, Amerického institutu architektů AIA a Svazu německých architektů BDA.

Je autorem nebo spoluautorem desítek výstav a publikací o české a středoevropské architektuře (Praha 1900–1978, NTM Praha; Czech Functionalism, AA London; The Brno Functionalists, Helsinki; Kamil Roškot, GVU Olomouc; Arnošt Wiesner, GVU Olomouc; Otakar Novotný, Mánes; Baťa 1910–1950, GVU Zlín; Adolf Benš, Nadace Charty 77; Adolf Loos, GVU Louny; Baba 1932, ČVUT Praha; Pavel Janák, UPM Praha a TU Wien; Bedřich Rozehnal, Obec architektů Brno; Baustelle Tschechische Republik, AdK Berlin; Jože Plečnik a Praha, Lublaň atd.)

Je nositelem Stříbrné medaile Senátu ČR, Ceny města Brna, ceny Triennale architektury v Bukurešti, Kunstpreis Berlin, medaile Bene merentibus ve Varšavě, Grand Prix Obce architektury za celoživotní dílo aj.

 

 


← Zpět na přehled