Projekty

KNIHOVNY NA CESTÁCH – projekt Krajské knihovny Vysočiny Havlíčkův Brod má za cíl přiblížit si navzájem mezi našimi návštěvníky knihovny ve světě alespoň vizuálně.

KŘIŽOVATKY CEST – partneři projektu

KNIHA DO VLAKU – připojeni k projektu