Nejkrásnější knihy 25. Podzimního knižního veletrhu

Od roku 2005 jsou ceny za nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu předávány pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina. Také v letošním roce byla soutěž jednou ze součástí doprovodného programu 25. Podzimního knižního veletrhu.

Kraj Vysočina udělil Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny. Toto ocenění mohly získat knihy, které jsou s krajem Vysočina spjaté obsahově a tematicky, přičemž nebylo podmínkou, aby jejich nakladatelé či autoři měli sídlo v Kraji Vysočina.

Město Havlíčkův Brod udělilo Cenu za nejkrásnější knihu veletrhu; do této kategorie byly zahrnuty jak knihy beletristické, tak populárně-naučné a naučné (fiction i non-fiction); v dřívějších ročnících mohly být oceněny pouze knihy beletristické.

Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s., udělily Cenu za nejkrásnější dětskou knihu, tato kategorie zůstala beze změny.

I v letošním roce byla udělena Cena čtenářů Krajské knihovny Vysočiny a posluchačů Českého rozhlasu Region, knihy o regionu a v regionu vydané tak mohly být i letos oceněny hned dvakrát. Informace o přihlášených knihách byly dostupné na webových stránkách Českého rozhlasu Region a ve vysílání Českého rozhlasu Region. Posluchači mohli svým hlasováním vybrat tu knihu, která je nejvíc zaujala.

Vyhlášení vítězů soutěže se uskutečnilo v pátek 9. října 2015 ve 20:00 hodin v Hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě.

Oceněny byly tyto knihy:

Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny
nakladatelství: Spolek Za záchranu rodného domu malíře Jana Zrzavého v Okrouhlici
autor: Čornej, Petr – Knápek, Aleš – Macek, Ladislav – Rous, Pavel
titul: Stížný list české a moravské šlechty proti upálení Jana Husa 1415-2015

Cena města Havlíčkův Brod za nejkrásnější knihu veletrhu
nakladatelství: Karolinum
autor: Macek, Petr – Biegel, Richard – Bachtík, Jakub
titul: Barokní architektura v Čechách

Cena Tiskáren Havlíčkův Brod za nejkrásnější dětskou knihu
nakladatelství: Meander
autor: Konárková, Marcela
titul: Galerie, aneb, Arturovo dobrodružství

Cena čtenářů Krajské knihovny Vysočiny a posluchačů Českého rozhlasu Region
nakladatelství: Římskokatolická farnost Brtnice
autor: Toufar, Alois
titul: Kostel svatého Jakuba v Brtnici


← Zpět na přehled