Literatura k výročí vzniku samostatného Československa ve fondu KKV

1918  – vznik ČSR / František Emmert. — Vyd. 1. — Brno : Computer Press, 2008. — 63 s.  —  ISBN 978-80-251-2283-9.
Katalog KKV

1918: Model komplexního transformačního procesu? / Lucie Kostrbová, Jana Malínská a kol. — 1. vyd. — Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. — 299 s.
Katalog KKV

28. říjen 1918 : Skutečnost, sny a iluze / Václav Čada. — 1. vyd. — Praha : Mladá fronta, 1988. — 301 s.
Katalog KKV

90. výročí Republiky 1918-2008 / [text Zdeněk Jaroš]. — Jihlava : Muzeum Vysočiny Jihlava, [2008]. – 19 s. — Vydáno při příležitosti výstavy k 90. výročí Republiky 1918-2008 .
Katalog KKV

Bez legend : Zápas o československý program. Zahraniční odboj 1914-1918 / Karel Pichlík. — 1. vyd. v Panoramě. — Praha : Panorama, 1991. — 419 s.  — ISBN 80-7038-217-1.
Katalog KKV

Bílá místa české historie. 4, 20. století : naplněný sen profesora filosofie. 1. část, Do vzniku Československa / Jiří Bílek. — Vydání první. — Praha : Knižní klub, 2015. — 439 s.  – ISBN 978-80-242-5056-4.
Katalog KKV

Boj o Hrad : Vnitropolitický vývoj Československa 1918-1926 na půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví. 1. sv, Hrad a Pětka / Antonín Klimek. — 1. vyd. — Praha : Panevropa, 1996. — 432 s. — ISBN 80-85846-06-3.
Katalog KKV

Budování státu. 1. sv, 1918-1919 / Ferdinand Peroutka. — 3. vyd. — Praha : Lidové noviny, 1991. — 442 s. — ISBN 80-7106-036-4.
Katalog KKV

Budování státu bez antisemitismu? : násilí, diskurz loajality a vznik Československa / Michal Frankl, Miloslav Szabó. — Vydání první. — Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015. — 339 s. – ISBN 978-80-7422-422-5.
Katalog KKV

Česká společnost 1848-1918 / Otto Urban. — 1. vyd. — Praha : Svoboda, 1982. — 690 s.
Katalog KKV

České země v éře První republiky : (1918-1938) / Zdeněk Kárník. Díl 1., Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929). — 2., opr. vyd. — Praha : Libri, 2003. — 571 s. — ISBN 80-7277-195-7.
Katalog KKV

Československá armáda v letech budování a stabilizace 1918-1932 / Karel Straka, Tomáš Kykal. — 1. vyd. — Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 2013. — 198 s. – ISBN 978-80-7278-604-6.
Katalog KKV

Češi. [1], 1918 : jak Masaryk vymyslel Československo / text Pavel Kosatík ; kresba Ticho762 ; příběh boxera Vávry Martin Šinkovský. — 1. vyd. — Praha : Mladá fronta, 2013. — [80] s. : První díl komiksového cyklu vzniklého podle scénáře k televiznímu seriálu České století.
Katalog KKV

Češi v dějinách nové doby : Pokus o zrcadlo / Petr Pithart. — Praha : Rozmluvy, 1991. — 690 s. — Aut. kol. kryptonym Podiven. — ISBN 80-85336-09-X.
Katalog KKV

Dějiny Československé republiky slovem a dokumenty : od roku 1918 do roku 1992 : učební text pro základní školy a pro střední školy / [napsal a ukázky z historických dokumentů vybral a upravil Julius Janovský]. — 1. vyd. — Praha : S & M, 1994. — 80 s. – ISBN 80-901387-5-6.
Katalog KKV

Dějiny první republiky / Věra Olivová. — Vyd. 1. — Praha : Karolinum, 2000. — 355 s. — ISBN 80-7184-791-7.
Katalog KKV

Deset let Československé republiky. Svazek 1. — V Praze : [s.n.], 1928. — 554 s.
Katalog KKV

Deset let Československé republiky. Svazek 2. — V Praze : [s.n.], 1928. — 773 s.
Katalog KKV

Deset let Československé republiky. Svazek 3. — V Praze : [s.n.], 1928. — 697 s.
Katalog KKV

Historie první světové války / B. H. Liddel Hart ; [z anglického originálu přeložila Věra Vystavělová]. — Vyd. 1. — Brno : Jota, 2001. — 503 s. — ISBN 80-7217-164-X.
Katalog KKV

Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. 1.díl, Období 1918-1945 / Václav Průcha a kolektiv. — 1. vyd. — Brno : Doplněk, 2004. — 578 s. ISBN 80-7239-147-X.
Katalog KKV

Krajané v USA a vznik ČSR : v dokumentech a fotografiích / Václav Vondrášek, František Hanzlík. — 2., upr. vyd. — Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 2009. — 143 s.  ISBN 978-80-7278-528-5.
Katalog KKV

Křehké vítězství
: 28. říjen v paměti Hradu : proměny československé státnosti 1918-1948 / kolektiv autorů. — 1. vyd. — Praha : Mladá fronta : Správa Pražského hradu, 2008. — 163 s.  — ISBN 978-80-204-1913-2.
Katalog KKV

Masarykův triumf : Příběh konce velké války / Jiří Kovtun. — 2. vyd., v Odeonu 1.vyd. — Praha : Odeon 1991. — 537 s.
Katalog KKV

Minulost našeho státu v dokumentech. — 1. vyd. — Praha : Svoboda, 1971. — 333 s.
Katalog KKV

Muži Masarykovy republiky a kraj Vysočina 1918-1938 : Silvestr Bláha, … / Karel Černý, Luboš Göbl, Petr Krčál. — Ve Žďáře nad Sázavou : Tváře ve spolupráci s MDA, 2008. — 79 s. ISBN 978-80-254-2691-3.
Katalog KKV

Muži října 1918 : osudy aktérů vzniku Republiky československé / k vydání připravil Rudolf Kučera. — Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2011. — 203 s.
Katalog KKV

Národní výbory ve východních Čechách v roce 1918 / Jiří a Míla Frajdlovi. — 5. vyd. — Hradec Králové : Kruh, 1968. — 153 s. 
Katalog KKV

Nevyvážené vztahy. Československo a Rakousko 1918-1933 / Ota Konrád. — Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. — 309 s. ISBN 978-80-86495-89-7.
Katalog KKV

Osudové okamžiky Československa / Karel Pacner. — 2., dopl., v Albatrosu 1. vyd. — Praha : Albatros, 2001. — 619 s. – ISBN 80-00-00987-0.
Katalog KKV

Paměti dr. Aloise Rašína / Ladislav Rašín. — 2. vyd. — Brno : Bonus A, 1994. — 229 s. — ISBN 80-901693-4-1.
Katalog KKV

První republika 1918-1938 : dějiny, osobnosti, denní život / Andrea Poláčková ed. — Vydání první. – Brno : Extra Publishing, s.r.o., 2015. – 133 s. — ISBN 978-80-7525-014-8.
Katalog KKV

První světová válka / Zdeněk Jindra. — 1. vyd. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství 1984.– 372 s.
Katalog KKV

První světová válka a česká otázka / Robert Kvaček. — Vyd. 1. — Praha : Triton, 2003. — 162 s. — ISBN 80-7254-448-9.
Katalog KKV

První světová válka a vztahy mezi Čechy, Slováky a Němci / pro společnou Česko-německou a Slovensko-německou komisi historiků sestavili Hans Mommsen …[et al]. — 1. vyd. — Brno : Matice moravská, 2000. — 272 s. ISBN 80-902304-8-2.
Katalog KKV

Rekviem za mrtvou říši : o zkáze Rakouska-Uherska / Francois Fejtö. — Vyd. 1. — Praha : Academia, 1998. — 298 s. ISBN 80-200-0669-9.
Katalog KKV

Říjen 1918 : vznik Československa / Antonín Klimek. — Vyd.1. — Praha ; Litomyšl : Paseka, 1998. 279 s. ISBN 80-7185-175-2.
Katalog KKV

Světová revoluce : za války a ve válce 1914-1918 / vzpomíná a uvažuje T.G. Masaryk. — 1. vyd. — Praha : Masarykův ústav AV ČR : Ústav T. G. Masaryka, 2005. — 639 s. — ISBN 80-86495-27-2.
Katalog KKV

T.G. Masaryk a vznik Washingtonské deklarace v říjnu 1918 / Jan Blahoslav Kozák. — 1. vyd. — Praha : Melantrich 1968. — 116 s.
Katalog KKV

Toulky českou minulostí. Čtrnáctý díl / Petr Hora-Hořejš. — První vydání. — Praha : Via Facti, 2016. – 239 s. ISBN 978-80-904103-5-0.
Katalog KKV

Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. 13, 1918-1929 / Antonín Klimek. — Vyd. 1. — Praha ; Litomyšl : Paseka, 2000. — 821 s.
Katalog KKV

Vznik a vývoj společného státu Čechů a Slováků / Stanislav Matoušek. — 1. vyd. — Praha : Academia, 1980. – 505 s.
Katalog KKV

Vznik Československé republiky 1918 / Karel Schelle. — Vyd. 1. — Ostrava : Key Publishing, 2008. 95 s.
Katalog KKV

Vznik Československé republiky 1918 : Programy, projekty, perspektivy / Jan Galandauer. — 1. vyd. — Praha : Svoboda, 1988. — 344 s.
Katalog KKV

Vznik ČSR / Václav Král. — 1. vyd. — Praha : Melantrich 1985. — 320 s. 
Katalog KKV

Vznik samostatného Československa 1918 : Pro žáky 7.-8.ročníků zákl.škol / Petr Prokš. — Praha : Fortuna, 1991. — 28 s. — ISBN 80-85298-42-2.
Katalog KKV

Vznik samostatného Československého státu v roce 1918 : Svědectví a dokumenty / Antonín Vaněk.  — 1. vyd. — Praha : Melantrich 1988. — 579 s.
Katalog KKV

Za právo a stát : Sborník dokladů o československé společné vůli k svobodě 1848-1918. K jubilejnímu dni 28. října 1928. — Praha : Státní nakladatelství, 1928. — 580 s.
Katalog KKV

Zrození republiky : 1914-1918 / Josef Hotmar. — V Brně : Stilus, 2005. — 423 s.  – ISBN 80-903550-4-8.
Katalog KKV

Články ze sborníků – region:
Německý Brod v době po říjnovém převratu roku 1918
: Příspěvek k poznání času ideových sporů a vyrovnání se s minulostí / Jaroslav David. — In: Havlíčkobrodsko : vlastivědný sborník. — Č. 14 (1998), s. 88-98.
Katalog KKV

 Vznik Československé republiky a události na národnostně smíšeném území Jihlavska / Alena Palánová. — In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd společenských. — ISSN 0507-1992. — Roč. 1998, č. 11 (1999), s. 211-233.
Katalog KKV

28. říjen 1918 a události v Polné / Milan Šup. — In: Polensko. — Roč. 17 (01.10.2008), č. 4, s. 20-24.
Katalog KKV
Plný text