Akviziční seminář – přihlášení účastníci

- dle pořadí přihlášení
- tučně jsou vyznačeni přednášející

č. Jméno Instituce e-mail Listov.
 1  Dobrovolná Miroslava  KKV  dobrovolná@kkvysociny.cz
 2  Machová Lucie  KKV  machova@kkvysociny.cz
 3  Šütöová Irena  KKV  sutoova@kkvysociny.cz
 4  Kučerová Zdeňka  VUT FCH  kucerova@fch.vut.cz
 5  Wasserbauerová Olga  KKV  1
 6  Jiráková Jitka  KKV  jirakova@kkvysociny.cz
 7  Ratajová Helena  KKC  Kladno  ratajova@svkkl.cz  1
 8  Duchková Lenka  Knihovna města Plzně  duchkoval@plzen.eu  1
 9  Kulhavá Lenka  ČUZ – SIC  kulhava@sic.czu.cz
 10  Navrátilová Eliška  Knihovna UTB Zlín  navratilova@k.utb.cz  1
 11  Žmolíková Jana  Knihovna UTB Zlín  1
 12  Kabelková Hana  MěK v Třebíči  hkabelkova@knihovnatr.cz  1
 13  Karkulíková Marie  MěK v Třebíči  1
 14  Glaserová Blanka  MěK v Třebíči  bglaserova@knihovnatr.cz  1
 15  Štorková Ivana  MěK v Třebíči  1
 16  Císařová Irena  KKV  cisarova@kkvysociny.cz
 17  Kabrdová Dana  KKV  kabrdova@kkvysociny.cz
 -  Machačová Libuše  VKOL  libuse.machacova@vkol.cz  1
 18  Ivanovová Stanislava  VKOL  1
 19  Haščáková  Naďa  UK TU v Liberci  nada.hascakova@tul.cz
 20  Tulisová Alena  KJMS Ždár n.S.  tulisova@knihzdar.cz
 21  Licková Dana  KJMS Ždár n.S.
 22  Štíbrová Eva  Knihovna K.H. Máchy katalog@knihovnalitomerice.cz  1
 23  Švácha Jakub  Knihovna K.H. Máchy  1
 24  Mertová Bohumila  ZCU Plzeň, UK  mertova@uk.zcu.cz  1
 25  Wébrová Alena  ZCU Plzeň, UK  1
 26  Šťastná Olga  ZCU Plzeň, UK  1
 27  Anderlová Dana  ZCU Plzeň, UK  1
 28  Fajmanová Lenka  ZCU Plzeň, UK  1
 -  Brožek Aleš  SVKUL  brozek@svkul.cz  1
 29  Havrdová Vlasta  SVK HK  vlasta.havrdova@svkhk.cz
 30  Stefanová Blanka  NPMK  BlaSel@seznam.cz
 -  Filipová Gabriela  MSVK Ostrava  filipova@svkos.cz  1
 31  Hendrychová Lenka  KVK Liberec  hendrychova@kvkli.cz  1
 32  Pospíšilová Monika  KVK Liberec  1
 33  Šedivá Monika  KJD Příbram  vitkova@kjd.pb.cz
 -  Nová Hana  NK ČR  hana.nova@nkp.cz
 -  Szaffnerová  Denisa  SVKUL  szaffnerova@svkul.cz  1
 34  Zajíčková Eva  KJD Příbram  zajickova@kjd.pb.cz  1
 35  Plačková Pavlína  VŠE Praha  akvizice@vse.cz
 36  Šindelířová Lenka  VŠE Praha
 37  Dvorová Miroslava  SVK Plzeň  dvorova@svkpl.cz  1
 -  Prchlíková Anděla  SVK Plzeň  prchlikova@svkpl.cz  1
 38  Houfková  Helena  Muzeum Ústí n.L.  houfkova@muzeumusti.cz  1
 39  Vodáková Martina  Muzeum Ústí n.L.  vodakova@muzeumusti.cz  1
 40  Tahovská Renata  NFA  Renata.Tahovska@nfa.cz  1
 41  Šimůnek Michal  USD AV CR  michal.simunek@post.cz>  1
 42  Nová Daniela  UK ČVUT  Daniela.Nova@cvut.cz  1
 43  Šimáková Irena  UK ČVUT  1
 44  Šinková Dana  UK ČVUT  1
 45  Lachmanová Eva  Knihovna NM  1
 46  Kučerová Jarmila  Knihovna NM  jarmila_kucerova@nm.cz  1
 47  Krpatová Jana  MK Praha  jana.krpatova@mlp.cz
 48  Novobilská Radka  Knihovna VHÚ Praha  knihovna@vhu.cz
  -  Foltýn Tomáš  NK ČR  Tomas.Foltyn@nkp.cz
 49  Weissová Kateřina  Knihovna AV ČR  weissova@lib.cas.cz  1
 50  Matoušová Jana  Knihovna AV ČR  1
 51  Pinkerová Helena  MěK Neratovice vedouci@knihovnaneratovice.cz
 52  Štěpánová Lenka  KK Pardubice l.stepanova@knihovna-pardubice.cz  1
 53  Zvoníčková Štěpánka  KK Pardubice  1
 54  Mertová Iveta  KK Pardubice  1
 55  Mrskošová  Jitka  UK PF MU Brno  campanulaJ@seznam.cz  1
 56  Bobek Petr  KKV  bobek@kkvysociny.cz
 -  Dilhofová  Adéla  MZK  dilhofova@mzk.cz
 57  Jánská Irena  Knihovna UTB  janska@k.utb.cz  1
 58  Šepelová Oldřiška  Knihovna VUT  sepelova@fme.vutbr.cz  1
 59  Varyšová Markéta  Knihovna NTM  Marketa.Varysova@ntm.cz  1
 60  Krejčová Lenka  MěK Pelhřimov  fondy@knih-pe.cz
 61  Blažková Marie  MěK Jihlava  katalog@knihovna-ji.cz
 62  Vomelová Dagmar  MěK Jihlava
 -  Kopeczinski Daniela  UK ÚVIS Brno  daniela.kopeczinski@mendelu.cz
 -  Perlová Vladimíra  UK ÚVIS Brno
 63  Václavková Ivana  MěK Kuřim  vaclavkova@mkkurim.cz
 64  Rybková Jana  MěK Kuřim  rybkova@mkkurim.cz
 65  Pohanková Ludmila  MZK  ludpoh@mzk.cz  1
 66  Štemberková Libuše  MZK  1
 67  Chladilová Marie  UK FF MU  mchladil@phil.muni.cz
 68  Janoušková Lucie  UK FF MU  ljanousk@phil.muni.cz
 69  Šillerová Martina  Knihovna AV ČR  sillerova@arub.cz
 70  Janoušková Ivana  Knihovna MF ČR  Ivana.Janouskova@mfcr.cz
 71  Majerová Marie  KK Františka Bartoše  majerova@kfbz.cz
 72  Bendová Iva  Knihovna ÚČL  bendova@ucl.cas.cz  1
 73  Rubková Eva  Knihovna ČD  Rubkova@gr.cd.cz  1
 74  Navrátil Martin  Knihovna ČD  navratilm@gr.cd.cz
 75  Frojdová Marie  Jihočeská věd. knihovna  frojdova@cbvk.cz
 76  Nováková Jana  Národní archiv  Jana.Novakova@nacr.cz
 77  Smetana Daniel  NK ČR  Daniel.Smetana@nkp.cz
 78  Hrubišová Petra  NK ČR
 79  Hanžlová Dana  ÚK ČVUT  1
 80  Dvořáková Hana  Knihovna Jiřího Mahena  akvizice@kjm.cz
 81  Obstová Gabriela  Knihovna Jiřího Mahena
 82  Kijová Pavlína  Knihovna města Ostrava  kijova@kmo.cz
 83  Matúšková Gabriela  MěK Poděbrady  dospeli2@knihovna-pdy.cz  1
 84  Kálalová Lucie  Šmidingerova knihovna  lucie.kalalova@knih-st.cz  1
 85  Hessová Marta  Šmidingerova knihovna  1
 86  Štěpánková Ludmila  NLK  stepanko@nlk.cz
 87  Svěráková Ivana  UK FSS MU  sverakov@fss.muni.cz
 88  Dofková Jitka  UK FSS MU
 89  Kahounová Magdalena  UK FSS MU  mkahoun@fss.muni.cz  1
 90  Zeinertová Olga  NK ČR  Olga.Zeinertova@nkp.cz
 -  Doboš Jan  Knihovna A. Švehly
 -  Gajdošíková Pavla  Kniha Zlín
 -  Gross Jozef  Slovart
Nahoru